Ekonomiks

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 7th

Description
Ang material na ito ay isinulat ni Karen B. Wandaga mula sa Rizal National School of Arts and Trades ng SDO Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Basic Curriculum. Hangad ng modyul na ito na maunawaan ng lubos ang mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks na naglalayong maisabuhay at mailipat ang mga konseptong ito para sa pang-araw-araw na pamumuhay
Objective
Natatalakay ang konsepto at salik na nakaaapekto sa demand sa pang araw-araw na pamumuhay

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Demand
Learners
Nasusuri ang mga salik na nakaaapekto sa demand

Copyright Information

karen wandaga (wandagak28@gmail.com) - Rizal National School of Arts & Trades, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.17 MB
application/pdf