Activity Sheet AP 8- Ikatlong Markahan, Makroekonomiks Aralin 4 : Implasyon Paksa: Dahilan ng Implasyon

Activity Sheets  |  DOCX


Published on 2020 May 6th

Description
Activity Sheet sa Araling Panlipunan Grade 9: Implasyon Paksa: Dahilan ng Implasyon
Objective
1. Ang activity sheet na ito ay naglalayong makapagbigay ng gawain sa mga mag-aaral upang higit na maunawaan ang dahilan ng pagkakaroon ng implasyon
2. Ito din ay naglalayon na makaragdag sa gawain ng mag-aaral na nasa ilalim ng remedial o kaya ay home study sa mga pagkakaton ng kaniyang pagkakasakit o di kaya ay iba pang katanggap tanggap na kadahilan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Paikot na Daloy ng Ekonomiya
Educators, Learners
Natataya ang mga dahilan sa pagkaroon ng implasyon

Copyright Information

Gregoria Capara (Gregoria B. Capara) - Bulihan Sites & Services Project Elementary School, Cavite, Region IV-A (CALABARZON)
Yes
Ma. Theresa C. Tapayan
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

28.33 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Windows
3 pages