Pangkat Etnolingguwistiko ng Ngalops ng Bhutan at Balinese ng Indonesia - Contextualized Module in AP 7

Modules  |  PDF


Published on 2020 September 21st

Description
Ang modyul na ito ay gagamitin ng mga mag-aaral ng ika-pitong baitang upang malinang ang kanilang mga kaalaman at kakayahan tungkol sa pangkat-Etnolingguwistiko ng Balinese at Ngalops ng Bhutan at kung paano ipaghahambing ang kanilang kultura at paniniwala sa mga taga Kalinga at higit sa lahat kung paano ito mailalapat sa kanilang pang araw araw na pamumuhay.
Objective
1. Nasusuri ang pangkat etnolingguwistiko ng Balinese ng Indonesia at Ngalops ng Bhutan
2. Napghahambing ang pagkakapareho ng kulutra nga Balinese at Ngalops sa mga taga Kalinga
3. Napapahalagahan ang pagtutulungan at pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng mga pangkat etniko sa Asya

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan
Paghubog ng Sinaunang Kabihasnan sa Asya
Learners
Natataya ang impluwensiya ng mga paniniwala sa kalagayang panlipunansining at kultura ng mga asyano

Copyright Information

Maria Aileen Lawagan (mariaaileen.lawagan@deped.gov.ph) - Tappo Vocational High School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.62 MB
application/pdf