Pagbabago sa Lipunan sa Ilalim ng Pamahalaang Kolonyal

Activity Sheets  |  PDF


Published on 2020 January 6th

Description
Ang materyal na ito ay proyekto ng Curriculum Implementation Division - LRMS sa Dibisyon ng Kalinga. Ito ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Basic Education Curriculum. Sa pamamagitan nito, ang mga mag-aaral sa Araling Panlipunan 5 ay masuri ang mga pagbabagong pampulitika at ekonomiya na ipinatupad ng kolonyal na pamahalaan sa panahon ng kolonyalismong Espanyol.
Objective
C- Natatalakay ang sistemang kalakalan ng mga sinaunang Pilipino sa Kalakalang Galyon sa panahon ng kolonyalismo at naitatala ang mga mabuti at di-mabuting epekto ng mga pagbabagong panlipunan sa panahon ng mga Espanyol gamit ang graphic organizer.
P- Naisasadula ang pagkakaiba ng paraan ng kalakalan ng mga sinaunang Pilipino sa panahon ng kolonyalismo
A- Napapahalagahan ang naiambag ng Espanyol sa paraan ng kalakalan ng mga sinaunang Pilipino

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol
Learners
Nasusuri ang mga pagbabagong pampulitika at ekonomiya na ipinatupad ng kolonyal na pamahalaan

Copyright Information

Cynthia Malaga (cynthia.malaga) - Angod Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.52 MB
application/pdf