Mga Isyu ng MIgrasyon

Modules  |  PDF


Published on 2022 March 16th

Description
Ang material na ito ay isinulat ni MANUEL M. DELA PEÑA, JR. mula sa Malagnat National High School, Distrito ng Northern Pinukpuk, Dibisyon ng Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ito ay nakalaan para sa mga mag-aaral ng ika-sampung baitang. Nakapaloob sa modyul na ito ang Aralin 3 na tatalakay sa dahilan at epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon.
Objective
1. Naipaliliwanag ang mga dahilan at epekto ng Migrasyon dulot ng globalisasyon;
2. Natataya ang mga dahilan at epekto ng Migrasyon na dulot ng globalisasyon; at
3. Nakagagawa ng mungkahing solusyon upang malutas ang mga isyu ng Migrasyon na dulot ng globalisasyon sa pamamagitan ng case/critical analysis paper.

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Araling Panlipunan
Kahalagahan ng Pagaaral ng mga Kontemporaryong Isyu
Learners
Naipaliliwanag ang pangkasaysayan pampulitikal pangekonomiya at sosyokultural na pinagmulan ng globalisayon

Copyright Information

Manuel jr Dela Peña (manuel.delapena@deped.gov.ph) - Camalog National High School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.21 MB
application/pdf