Salik na Nakakaapekto sa Suplay

Activity Sheets  |  PDF


Published on 2019 November 28th

Description
Ang materyal na ito ay para sa mga mag-aaral ng AP 10. Ito ay nakapokus sa mga salik na nakakaapekto sa suplay. Sa pamamagitan nito, ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng kaalaman sa ugnayan ng pwersa ng demand at suplay.
Objective
1. Matutukoy ang iba’t-ibang salik ng suplay.
2. Maipaliliwanag na ang presyo, subdsidy at panahon ay nakakaapekto sa suplay ng produkto at serbisyo sa pamilihan; at
3. Masusuri ang mga epekto ng presyo, subsidy at panahon sa suplay ng produkto at serbisyo sa pamilihan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Demand
Learners
Matalinong nakapagpapasya sa pagtugon sa mga pagbabago ng salik na nakaaapekto sa suplay

Copyright Information

LUZVIMINDA LINGBAWAN (luzviminda p. lingbawan) - Pinukpuk Vocational School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

2.80 MB
application/pdf