LESSON EXEMPLAR IN GRADE 1 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (EsP)

Lesson Exemplar, Activity Sheets  |  PDF


Published on 2019 September 16th

Description
This lesson exemplar talks about the value of honesty and its importance to life, the integration of rabies education, specifically the proper care of animal bite is carried out through concept of telling the truth to teachers and parents whenever the learner experiences such animal bite.
Objective
Nakapagsasabi ng totoo sa magulang o guro sa lahat ng pagkakataon upang maging maayos ang samahan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mahal Ko Kapwa Ko
Educators, Learners
Nakapagpapakita ng paggalang sa pamilya at sa kapwa sa pamamagitan ng pagmamanopaghalik sa nakatatanda bilang pagbati pakikinig habang may nagsasalita pagsagot ng po at opo paggamit ng salitang pakiusap at salamat

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)/ Global Alliance for Rabies Control (GARC)
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.54 MB
application/pdf