Edukasyon sa Pagpapakatao - Integrasyon ng Edukasyon sa Rabies: Mga Dapat at Hindi Dapat Gawin Kapag Nakagat ng Aso

Teacher's Guide, Lesson Plan, Lesson Exemplar, Curriculum Guide  |  PDF


Published on 2020 January 29th

Description
Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng sariling kakayahan, pagkakaroon ng tiwala, pangangalaga at pag-iingat sa sarili tungo sa kabutihan at kaayusan ng pamilya at pamayanan. Naipakikita ang natatanging kakayahan sa iba't ibang pamamaraan nang may tiwala, katapatan at katatagan ng loob.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Edukasyon sa Pagpapakatao
Tungkulin Ko Sa Aking Sarili at Pamilya Mahal Ko Kapwa Ko
Educators
Nakatutukoy ng natatanging kakayahan Nakapagpapakita ng mga natatanging kakayahan nang may pagtitiwala sa sarili Nakatutukoy ng mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban Napahahalagahan ang pagkilala sa kayang gawin ng magaaral na sumusukat sa kanyang katatagang loob Napahahalagahan ang kakayahan sa paggawa Nakagagawa ng mga wastong kilos gawi sa pangangalaga ng sariling kalusugan at kaligtasan Nakahihikayat ng kapwa na gawin ang dapat sa mga sumusunod para sa sariling kalusugan at kaligtasanhal pagkaininumin kagamitan lansangan pakikipagkaibigan Napatutunayan ang ibunubunga ng pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan maayos at malusog na pangangatawan kaangkupang pisikal kaligtasan sa kapahamakan masaya at maliksing katawan Nakasusunod nang kusang loob at kawilihan sa mga panuntunang itinakda ng tahanan Nakasusunod sa mga pamantayantuntunin ng maganak Nakapagpapadama ng malasakit sa kapwa na may karamdaman sa pamamagitan ng simpleng gawain pagtulong at pag alaga pagdalaw pagaliw at pagpapadala ng pagkain o anumang bagay na kailangan Nakapagpapakita ng malasakit sa may mga kapansanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng simpleng tulong sa kanilang pangangailangan pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro o larangan ng isport at iba pang programang pampaaralan pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro at iba pang paligasahan sa pamayanan Naisasaalangalang ang katayuankalalagyan pangkat etnikong kinabibilangan ng kapwa bata sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain laruan damit gamit at iba pa Nakapagpapakita nang may kasiyahan ang pakikiisa sa mga gawaing pambata hal paglalaro programa sa paaralan

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)/ Global Alliance for Rabies Control (GARC)
Use, Copy, Print

Technical Information

773.72 KB
application/pdf