HEALTH - Rabies: Mga Dapat at Hindi Dapat Gawin Kapag Nakagat ng Aso

Teacher's Guide, Lesson Plan, Lesson Exemplar  |  PDF


Published on 2020 January 29th

Description
Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng sariling kakayahan, pagkakaroon ng tiwala, pangangalaga at pag-iingat sa sarili tungo sa kabutihan at kaayusan ng pamilya at pamayanan. Naipakikita ang natatanging kakayahan sa iba't ibang pamamaraan nang may tiwala, katapatan at katatagan ng loob. Naisasabuhay ang iba’t ibang patunay ng pangangalaga at pag-iingat sa sarili.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Health
Personal Health Prevention and Control of Diseases and Disorders
Educators
Identifies risk factors for diseases Describes a healthy and an unhealthy person Identifies common childhood diseases Discusses the different risk factors for diseases Gives an example of health condition under each risk factor Explains the effects of common diseases Explains measures to prevent common diseases Explains the importance of proper hygiene and building up ones body resistance in the prevention of diseases Demonstrates good selfmanagement and gooddecision makingskills to prevent common diseases

Copyright Information

Yes
Department of Education, Global Alliance
Use, Copy, Print

Technical Information

773.72 KB
application/pdf