Lesson Exemplars for Rabies Education (Grade 2)

Teacher's Guide, Lesson Plan, Lesson Exemplar  |  PDF


Published on 2020 January 29th

Description
This lesson exemplar is about how to deal with animal bites, dog bites, rabies, and how to give first-aid to dog bites. The lesson exemplar is also about the integration of rabies education, specifically the Republic Act 8485 as Amended by RA 10631 (The Animal Welfare Act of 1998 as Amended), Republic Act 9482 (Anti-Rabies Act of 2007). Integration of Rabies Education in English – Basic introduction on Rabies as a Disease. Talks about the value of loving and caring for others (family, friends, other people, and even pet(s) at home) and its importance to life, the integration of rabies education, specifically the responsible pet ownership is carried out through concept of doing good deeds to others.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Edukasyon sa Pagpapakatao, Health
Injury Prevention Safety and First Aid Tungkulin Ko Sa Aking Sarili at Pamilya Mahal Ko Kapwa Ko
Educators, Learners
Identifies hazardous household products that are harmful if ingested or inhaled and if touched especially electrical appliances Recognizes warning labels that identify harmful things and substances Discusses ones right and responsibilities for safety Identifies hazardous areas at home Explains rules for the safe use of household chemicals Follows rules for home safety Identifies safe and unsafe practices and conditions in the school Naisakikilos ang sariling kakayahan sa ibat ibang pamamaraan; pag-awit, pag-guhit, pag-sayaw pakikipagtalastasan at iba pa. Napahahalagahan ang saya o tuwang dulot ng pagbabahagi ng anumang kakayahan o talent Nakapagpapakita ng kakayahang labanan ang takot kapag may nangbubully Naisakikilos ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan kalusugan at pagiingat ng katawan Nakapagpapakita ng pagsunod sa mga tuntunin at pamantayang itinakda sa loob ng tahanan paggising at pagkain sa tamang oras pagtapos ng mga gawaing bahay paggamit ng mga kagamitan Nakapagpapakita ng pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan na may pagtitiwala sa mga sumusunod kapitbahay kamaganakkamagaral panauhinbisita bagong kakilala tagaibang lugar Nakapagbabahagi ng sarili sa kalagayan ng kapwa tulad ng antas ng kabuhayan pinagmulan pagkakaroon ng kapansanan Nakagagamit ng magalang na pananalita sa kapwa bata at nakatatanda Nakapagpapakita ng ibat ibang kilos na nagpapakita ng paggalang sa kaklase o kapwa bata Nakagagawa ng mabuti sa kapwa Nakapaglalahad na mahalaga ang paggawa ng mabuti sa kapwa Nakatutukoy ng mga kilos at gawaing nagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kasapi ng paaralan at pamayanan Nakapagpapakita ng pagmamalasakit sa kasapi ng paaralan at pamayanan sa ibat ibang paraan Practices safety rules during school activities Naisakikilos ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan. kalusugan at pag-iingat sa katawan Nakapagpapakita ng pagsunod sa mga alituntunin at pamantayang itinakda sa loob ng tahanan Nakapaglalahad na mahalaga ang paggawa ng mabuti sa kapwa Nakatutukoy ng mga kilos at gawaing nagpapakita ng pagmamalasakit sa kasapi ng paaralan at pamayanan Nakapagpapakita ng pagmamalasakit sa kasapi ng paaralan at pamayanan sa iba't-ibang paraan

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)/ Global Alliance for Rabies Control (GARC)
Use, Copy, Print

Technical Information

907.53 KB
application/pdf