Lesson Exemplars for Rabies Education (Grade 3)

Teacher's Guide, Lesson Plan, Lesson Exemplar  |  PDF


Published on 2020 January 29th

Description
This lesson exemplar is about how to deal with animal bites, dog bites, rabies, and how to give first-aid to dog bites. The lesson exemplar is also about the integration of rabies education, specifically the Republic Act 8485 as Amended by RA 10631 (The Animal Welfare Act of 1998 as Amended), Republic Act 9482 (Anti-Rabies Act of 2007). Integration of Rabies Education in English – Basic introduction on Rabies as a Disease.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Edukasyon sa Pagpapakatao, Health
Tungkulin Ko Sa Aking Sarili at Pamilya Mahal Ko Kapwa Ko Personal Health Prevention and Control of Diseases and Disorders Injury Prevention Safety and First Aid Curriculum Guide
Educators, Learners
Nakatutukoy ng natatanging kakayahan Nakapagpapakita ng mga natatanging kakayahan nang may pagtitiwala sa sarili Nakatutukoy ng mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban Napahahalagahan ang pagkilala sa kayang gawin ng magaaral na sumusukat sa kanyang katatagang loob Napahahalagahan ang kakayahan sa paggawa Nakagagawa ng mga wastong kilos gawi sa pangangalaga ng sariling kalusugan at kaligtasan Nakahihikayat ng kapwa na gawin ang dapat sa mga sumusunod para sa sariling kalusugan at kaligtasanhal pagkaininumin kagamitan lansangan pakikipagkaibigan Napatutunayan ang ibunubunga ng pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan maayos at malusog na pangangatawan kaangkupang pisikal kaligtasan sa kapahamakan masaya at maliksing katawan Nakasusunod nang kusang loob at kawilihan sa mga panuntunang itinakda ng tahanan Nakasusunod sa mga pamantayantuntunin ng maganak Nakapagpapadama ng malasakit sa kapwa na may karamdaman sa pamamagitan ng simpleng gawain pagtulong at pag alaga pagdalaw pagaliw at pagpapadala ng pagkain o anumang bagay na kailangan Nakapagpapakita ng malasakit sa may mga kapansanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng simpleng tulong sa kanilang pangangailangan pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro o larangan ng isport at iba pang programang pampaaralan pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro at iba pang paligasahan sa pamayanan Naisasaalangalang ang katayuankalalagyan pangkat etnikong kinabibilangan ng kapwa bata sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain laruan damit gamit at iba pa Nakapagpapakita nang may kasiyahan ang pakikiisa sa mga gawaing pambata hal paglalaro programa sa paaralan Identifies risk factors for diseases Describes a healthy and an unhealthy person Identifies common childhood diseases Discusses the different risk factors for diseases Gives an example of health condition under each risk factor Explains the effects of common diseases Explains measures to prevent common diseases Explains the importance of proper hygiene and building up ones body resistance in the prevention of diseases Demonstrates good selfmanagement and gooddecision makingskills to prevent common diseases

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)/ Global Alliance for Rabies Control (GARC)
Use, Copy, Print

Technical Information

1.65 MB
application/pdf