HEALTH - Rabies: Integrasyon ng Edukasyon sa Rabies : (1) Mga Multa sa Paglabag sa Republic Act 9482 (Anti-Rabies Act of 2007) (2) Mga Dapat Gawin Kapag Nakagat Ng Aso

Teacher's Guide, Lesson Plan, Lesson Exemplar  |  PDF


Published on 2020 January 29th

Description
Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling disiplina para sa bansa tungo sa pandaigdigang pagkakaisa. Naisasabuhay ang patuloy na pagninilay para makapagpasya nang wasto tungkol sa epekto ng tulong-tulong na pangangalaga ng kapaligiran para sa kaligtasan ng bansa at daigdig. Nakasusunod sa mga batas / panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakikita.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Health
Prevention and Control of Diseases and Disorders Injury Prevention Safety and First Aid
Educators
Describes communicable diseases Identifies the various disease agents of communicable diseases Enumerates the different elements in the chain of infection Describes how communicable diseases can be transmitted from one person to another Describes common communicable diseases Demonstrates ways to stay healthy and prevent and control common communicable diseases Identifies ways to break the chain of infection at respective Practices personal habits and environmental sanitation to prevent and control common communicable diseases Recognizes disasters or emergency situations Demonstrates proper response before during and after a disaster or an emergency situation Relates disaster preparedness and proper response during emergency situations in preserving lives Describes appropriate safety measures during special events or situations that may put people at risk Describes the dangers of engaging in risky behaviors such as use of firecrackers guns alcohol drinking Advocates the use of alternatives to firecrackers and alcohol in celebrating special events

Copyright Information

Yes
Department of Education, Global Alliance
Use, Copy, Print

Technical Information

983.93 KB
application/pdf