5359 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
19087 Passed 568-12-20 Ifugao Using Possessive Pronouns Ayangan Learning Material View Download
19086 Passed 531-12-20 Ifugao Parts of the Reproductive System and Their Functions English Learning Material View Download
19084 Ang mga Pagbabago at Nagpapatuloy sa Sariling Lalawigan at Kinabibilangang Rehiyon Filipino Modules View Download
19083 Passed 564-12-20 Ifugao Pangimmatunan ni Personal Pronoun Kalanguya Learning Material View Download
19082 Importance of Proper Hygiene Ilocano Modules View Download
19081 Pagkilos sa Grupo ng Walang Banggaan o Pagkahulog Gamit ng Sanayang Lokomotor Ilocano Modules View Download
19062 Passed 657-12-20 Ifugao Parts and Functions of the Digestive System English Learning Material View Download
19043 Ang Partisipasyon ng mga Kababaihan sa Rebolusyon Pilipino Tagalog Learning Material View Download
19041 Pakikibaka ng mga Pilipino para sa Kalayaan sa Panahon ng Pananakop ng mga Hapon Tagalog Learning Material View Download
19040 Kontribusyon ng mga Pilipinong Nakipaglaban para sa Kalayaan Tagalog Learning Material View Download
19037 Paggawa ng Responsableng Desisyon Tagalog Learning Material View Download
19027 Sense Organ (Nose) Ilocano Learning Material View Download
19019 Adda Pamiliak, Adda Pamiliam Ilocano Modules View Download
19014 Passed 553-12-20 Ifugao Pangimmatun ni Metaphor, Personification tan Hyperbole Kalanguya Learning Material View Download
19013 Solving Problems Involving Multiplication of Fractions English Activity Sheets View Download