7911 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
23799 Detailed Lesson Plan in Grade 10: Distribution of Earthquake Epicenters, Volcanoes and Mountains English Teacher's Guide View Download
23757 The Kingdom of Buglas English Storybooks View Download
23755 Max's biking adventure English Storybooks View Download
23754 Si Popoy: Ang mapagpasalamat na Pagong Filipino Storybooks View Download
23753 The Sensory Adventures of Bitoy English Storybooks View Download
23747 Ready English Learning Material View Download
23746 I am Not Your Food English Storybooks View Download
23740 Si Benoy Filipino Storybooks View Download
23730 Mathematics 6 Quarter 3 – Module 5: Calculating Speed, Distance and Time English Learning Material View Download
23729 Basurero Kong Tatay, Bayani ng Barangay Filipino Storybooks View Download
23691 Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Napakinggan/Binasang Ulat at Tekstong Pang-impormasyon : Contextualized Teacher Resource in Filipino 6 Filipino Teacher's Guide View Download
23688 Ang Espesyal na Pulang Lobo Filipino Storybooks View Download
23687 Kakaiba sa Lahat, Walang Kapares Filipino Storybooks View Download
23684 Balay Daku ni Isko Filipino Storybooks View Download
23683 Si Inang Tubudan Filipino Storybooks View Download