4267 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
16516 Gawaing Pagsasanay Para sa Mag-aaral sa EsP 8: Ang Mapanagutang Pamumuno at Pagiging Tagasunod (EsP8P-IIg-8.1 at EsP8P-IIg-8.2) Filipino Learning Material View Download
16513 Gabay ng Guro sa Pagtuturo sa Esp 8: Ang Mapanagutang Pamumuno at Pagiging Tagasunod (EsP8P-IIg-8.1 at EsP8P-IIg-8.2) Filipino Teacher's Guide View Download
16493 Rabies Education Lesson Exemplars in Grades 7 to 10 Science, EsP, and Health English Lesson Exemplar View Download
16484 Rabies Education Lesson Exemplars in Grades 7 to 10 ( English and Filipino) English Lesson Exemplar View Download
16483 Rabies Education Lesson Exemplars in Grades 7-10 Mathematics English Lesson Exemplar View Download
16478 Rabies Education Lesson Exemplars in Grades 4 to 6 EsP and EPP Filipino Lesson Exemplar View Download
16476 Rabies Education Lesson Exemplars in Grades 4 to 6 Health English Lesson Exemplar View Download
16474 Ang mga Hugis sa Silid-aralan Tagalog Learning Material View Download
16461 Bubu sa Suba Hiligaynon Story Books View Download
16458 Ang Paborito nga Pagkaon ni Nene Hiligaynon Story Books View Download
16457 Ang Hambog nga Kalubay Hiligaynon Story Books View Download
16456 Ang Dulse kag Tsokolate ni Nguyen Hiligaynon Story Books View Download
16455 Ang Ido ni Pido Hiligaynon Story Books View Download
16453 Ang Sota sang Kanlaon Hiligaynon Story Books View Download
16452 Ang Panara ni Piyang Hiligaynon Story Books View Download