8495 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
25226 Pagbuo ng Kampanya Tungo sa Kamalayang Panlipunan Filipino Self Learning Module View Download
25216 ANG PAMILYA, GUGMA Sinugbuanong Binisaya Modules View Download
25180 Si Tabugon at ang Antuking Alimukon Filipino Storybooks View Download
25179 Nang Manggarap si Mita Filipino Storybooks View Download
25178 Manunggul: Ang Paglalakbay sa Kabilang Buhay Filipino Storybooks View Download
25171 Mga Angkop na Salita at Simbolong Ginagamit sa Pagsulat ng Iskrip Filipino Self Learning Module View Download
25154 Ang Ibong Beach Thick-knee Filipino Storybooks View Download
25133 Pag-iimpok Filipino Storybooks View Download
25132 Ang Akon Maubra Hiligaynon Storybooks View Download
25120 Composing and Decomposing Numbers up to 20 Hiligaynon Learning Material View Download
25114 May Mahabang Pila sa Kagubatan Filipino Storybooks View Download
25113 NERO ANG MATULUNGING KUNEHO Tagalog Storybooks View Download
25109 Aalis na po ako Tagalog Storybooks View Download
25108 Trace, copy, and write different strokes: scribbling (free hand), straight lines, slanting lines, combination of straight and slanting lines, curves, combination of straight and curved and zigzag Hiligaynon Activity Sheets View Download
25099 Angkop na mga Pahayag sa Simula, Gitna at Wakas ng isang Akda Filipino Self Learning Module View Download