8427 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
24835 Ang Kultura sa mga Probinsya sa Gilakipan nga Rehiyon Sinugbuanong Binisaya Self Learning Module View Download
24834 Serbisyo sa Panggamhanan sa Probinsya ug Rehiyon Sinugbuanong Binisaya Self Learning Module View Download
24822 Importansya sa Imprastraktura sa Panginabuhi sa mga Probinsya Sinugbuanong Binisaya Self Learning Module View Download
24815 Kalabotan sa Panginabuhi sa Palibot sa Mga Lalawigan sa Rehiyon Sinugbuanong Binisaya Self Learning Module View Download
24813 Mga Produkto sa Galangkob nga mga Probinsya Sinugbuanong Binisaya Self Learning Module View Download
24808 Koneksyon sa Palibot sa Panginabuhian sa Probinsya ug Rehiyon Sinugbuanong Binisaya Self Learning Module View Download
24802 Benipisyo sa mga Natural nga Kahinguhaan sa Probinsya sa Rehiyon Sinugbuanong Binisaya Self Learning Module View Download
24799 Ang Kamahinungdanon sa Pagtinabangay ug Pakighigalaay sa Komunidad Sinugbuanong Binisaya Self Learning Module View Download
24794 Mga Serbisyo sa Komunidad Sinugbuanong Binisaya Self Learning Module View Download
24791 Mga Kaakuhan o Responsibilidad sa mga Katungod Sinugbuanong Binisaya Self Learning Module View Download
24775 Paghimo ug 3D nga mga Butang Sinugbuanong Binisaya Self Learning Module View Download
24774 Mga Materyales nga Gamiton sa Pagmugna ug 3D nga mga Butang Sinugbuanong Binisaya Self Learning Module View Download
24773 2D ug 3D nga mga Obra Sinugbuanong Binisaya Self Learning Module View Download
24771 Ang Akon Abyan Hiligaynon Storybooks View Download
24768 Ang Akong Pamilya Sinugbuanong Binisaya Self Learning Module View Download