4188 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
15771 Politikal na Pakikilahok Tagalog Lesson Plan View Download
15770 Aking Karapatan: Aking Tungkulin Tagalog Learning Material View Download
15769 Slide Presentation of a Short Exercise on Voices of Verbs English Teacher's Guide View Download
15768 Elehiya sa Kamatayan ni Kuya Tagalog Lesson Plan View Download
15766 Presentation Slides on Ang Mataas na Kawani Tagalog Teacher's Guide View Download
15765 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay Tagalog Lesson Plan View Download
15764 Mga Gawaing Interbensyon: Kabutihang Panlahat Tagalog Learning Material View Download
15763 Migrasyon: Konsepto at Konteksto Tagalog Lesson Plan View Download
15762 Mga Karapatang Pambata Tagalog Lesson Plan View Download
15760 Gawaing Interbensyon sa ESP Tagalog Learning Material View Download
15759 Folding Methods and Techniques English Lesson Plan View Download
15758 Cookery Salad and Dressing English Lesson Plan View Download
15757 Cookery Dessert English Teacher's Guide View Download
15756 Computer System Servicing English Lesson Plan View Download
15755 A Presentation Slide on "Charles' Law" English Lesson Plan View Download