8179 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
23901 Grade 3 MUSIC (Kinaray-a) Kuwarter 4 – Modyul 2: Semana 2 Nanari-sari nga Tempo kang Musika Kinaray-a Modules View Download
23900 Grade 1 Music (Kinaray-a) Kuwarter 4 – Modyul 1: Semana 1 Kadasigun kag Kalagdayun sa Musika Kinaray-a Modules View Download
23899 Grade 1 MUSIC (Kinaray-a) Kuwarter 4 – Modyul 2 Semana 4-6 Nanari-sari nga Texture kang Musika Kinaray-a Modules View Download
23898 Grade 2 MUSIC (Kinaray-a) Kuwarter 4 – Modyul 1 Semana 1-3 Ensakto nga Tempo: Kilalahun kag Sundon Ta Kinaray-a Modules View Download
23897 Grade 1 MUSIC (Kinaray a) Kuwarter 4 Modyul 3: Semana 3 Tempo Kinaray-a Modules View Download
23896 Grade 1 MUSIC (Kinaray-a) Kuwarter 4 – Modyul 2: Semana 3-4 Dali! Saot Kita Kinaray-a Modules View Download
23895 Grade 1 Music (Kinaray-a) Kuwarter 4 – Modyul 1 Semana 1-2 Mahulag Kita Suno sa Tempo Kinaray-a Modules View Download
23893 Grade 3 Music (Kinaray-a) Kuwarter 3 - Modyul 5 : Semana 7-8 Paggamit kang Dynamics sa Binalaybay, Chant, Drama kag Kanta ukon Estorya Pangmusika. Kinaray-a Modules View Download
23892 Grade 3 Music (Kinaray-a) Kuwarter 3 - Modyul 4 - Semana 6 Dynamics suno sa Kumpas kang Alima Kinaray-a Modules View Download
23891 Grade 3 Music (Kinaray-a) Kuwarter 3 - Modyul 3 Semana 3 Pagkilala ka Matunog, Kasarangan, kag Mahinay nga Musika Kinaray-a Modules View Download
23890 Grade 3 Music (Kinaray-a) Kuwarter 3 - Modyul 2 Semana 2-4 Nanari-sari nga Kalidad kang Tunog kag ang mga Ginhalinan Kinaray-a Modules View Download
23889 Grade 3 MUSIC (Kinaray-a) Kuwarter 3 – Modyul 1 Semana 1 Huni ka Nanari-sari nga Instrumento Pangmusika Kinaray-a Modules View Download
23888 Grade 2 MUSIC (Kinaray-a) Kuwarter 3 – Modyul 3 Instrumento nga Pangmusikal nga Makita sa Palibot Kinaray-a Modules View Download
23887 Grade 2 MUSIKA (Kinaray-a) Kuwarter 3 – Modyul 2 Semana 2 Mga Instrumento Musical Kinaray-a Modules View Download
23886 Grade 2 MUSIKA (Kinaray-a) Kuwarter 3 – Modyul 1 Semana 1 Nanari-sari nga Ginhalinan kang Tunog Kinaray-a Modules View Download