7881 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
23362 GRADE 3 Araling Panlipunan (Kinaray-a) Kwarter 3 – Modyul 4 Semana 4 Maragtasun nga mga Lugar nga Nagapakilala sa Kultura kang Kaugalingun nga Probinsiya kag Rehiyon Kinaray-a Modules View Download
23361 GRADE 3 Araling Panlipunan (Kinaray-a) Kwarter 3 – Modyul 3 Semana 3 Ang Kultura kang Rehiyon Kinaray-a Modules View Download
23360 GRADE 2 Araling Panlipunan Kuwarter 4 – Modyul 4:Semana 7 kag 8 Importansiya kang Pagbinuligay kag Pag-ugyonanay kang mga Miyembro kang Komunidad (Kinaray-a) Kinaray-a Modules View Download
23356 GRADE 2 Araling Panlipunan Kuwarter 4 - Modyul 3: Semana 5&6 Mga Serbisyo nga Ginatugro Bilang Katapu kang Komunidad (Kinaray-a) Kinaray-a Modules View Download
23355 GRADE 2 Araling Panlipunan (Kinaray-a) Kuwarter 3 – Modyul 2 Semana 2 Paglaragway kang Kahimtangan kag Problema sa Komunidad Kinaray-a Modules View Download
23353 GRADE 2 Araling Panlipunan (Kinaray-a) Kuwarter 3 – Modyul 1 Semana 1 Mga Mapuslanun nga mga Butang sa Palibot Kinaray-a Modules View Download
23352 GRADE 2 Araling Panlipunan (Kinaray-a) Kuwarter 3 – Modyul 8 Semana 7 Mga Opisyales kag Miyembro Nga Nagabulig sa Komunidad Kinaray-a Modules View Download
23349 Grade 2 Araling Panlipunan (Kinaray-a) Kuwarter 3 – Modyul 4-Semana 4 Mga Katungdanan sa Pag-amlig kang Palibot Kinaray-a Modules View Download
23345 Mathematics 6 Quarter 3 – Module 4: Representing Quantities in Real-life Situations Using Algebraic Expressions and Equations English Learning Material View Download
23344 GRADE 1 Araling Panlipunan Kuwarter 4 - Modyul 6: Semana 6 Makaobra kang Simple nga Mapa Halin sa Balay Paagto sa Eskuwelahan (Kinaray-a) Kinaray-a Modules View Download
23343 GRADE 1 Araling Panlipunan Kuwarter 4 – Modyul 5: Semana 5 Importansya kang mga Istruktura nga Makita Halin sa Balay Paagto sa Eskuwelahan (Kinaray-a) Kinaray-a Modules View Download
23341 GRADE 1 Araling Panlipunan Kwarter 4 – Modyul 3:Semana 3 Mga Ginaagyan nga Estruktura Halin sa Balay Paagto sa Eskuwelahan (Kinaray-a) Kinaray-a Modules View Download
23339 GRADE 1 Araling Panlipunan (Kinaray-a) Kuwarter 3 - Modyul 2 – Semana 3 Epekto kang mga Bagay sa Palibot nga Makaapekto sa akun Pagtuon Kinaray-a Modules View Download
23338 GRADE 1 Araling Panlipunan (Kinaray-a) Kuwarter 3 – Modyul 1 Semana 1 kag 2 Ang Akun Eskuwelahan Kinaray-a Modules View Download
23337 GRADE 1 Araling Panlipunan (Kinaray-a) Kuwarter 3 – Modyul 5 Semana 7 Pagsurundan sa Eskuwelahan, Akun Sundon Kinaray-a Modules View Download