4497 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
16781 Kadaclan Indigenous Knowledge Systems and Practices (IKSPs) on Agricultural Cycle and Human Life Stages English Teacher's Guide View Download
16778 Ang Kahalagahan ng Entrepreneurship Filipino Lesson Plan View Download
16766 Wastong Gamit ng Nang at Ng Filipino Learning Material View Download
16761 Classifying Waste Materials according to its Properties English Activity Sheets View Download
16759 Mga Produkto na Matatagpuan sa Lalawigan ng Kalinga Tagalog Activity Sheets View Download
16758 Salik ng Produksyon at ang Implikasyon nito sa Pang Araw-araw na Pamumuhay Tagalog Activity Sheets View Download
16757 Salik na Nakakaapekto sa Suplay Tagalog Activity Sheets View Download
16756 Ugnayan ng Kita, Pagkonsumo at Pag-impok - Modyul sa AP 9 Tagalog Modules View Download
16751 Voices of the Verb English Activity Sheets View Download
16746 Kahalagahan ng Community-Based DRRM Approach sa Pagtugon sa mga Hamon at Suliraning Pangkapaligiran Tagalog Activity Sheets View Download
16745 Mga Pag-aalsang Naganap sa Panahon ng Kolonyalismo Tagalog Activity Sheets View Download
16744 Ang Mamimili At Ang Demand - Activity Sheets for AP 9 Tagalog Activity Sheets View Download
16742 Division of Simple Fractions – Activity Sheets for Mathematics 5 English Activity Sheets View Download
16731 Patakaran at Programa ng Pamahalaan Filipino Activity Sheets View Download
16730 Ang Batas Militar Filipino Activity Sheets View Download