4348 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
16484 Rabies Education Lesson Exemplars in Grades 7 to 10 ( English and Filipino) English Lesson Exemplar View Download
16483 Rabies Education Lesson Exemplars in Grades 7-10 Mathematics English Lesson Exemplar View Download
16478 Rabies Education Lesson Exemplars in Grades 4 to 6 EsP and EPP Filipino Lesson Exemplar View Download
16476 Rabies Education Lesson Exemplars in Grades 4 to 6 Health English Lesson Exemplar View Download
16474 Ang mga Hugis sa Silid-aralan Tagalog Learning Material View Download
16470 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay Tagalog Lesson Plan View Download
16468 Karapatan at Tungkulin Tagalog Lesson Plan View Download
16464 Pagpapakita ng Nasyonalismo Tagalog Lesson Plan View Download
16461 Bubu sa Suba Hiligaynon Story Books View Download
16458 Ang Paborito nga Pagkaon ni Nene Hiligaynon Story Books View Download
16457 Ang Hambog nga Kalubay Hiligaynon Story Books View Download
16456 Ang Dulse kag Tsokolate ni Nguyen Hiligaynon Story Books View Download
16455 Ang Ido ni Pido Hiligaynon Story Books View Download
16453 Ang Sota sang Kanlaon Hiligaynon Story Books View Download
16452 Ang Panara ni Piyang Hiligaynon Story Books View Download