5282 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
18660 Contextualized Learning - Instruction Kit (CLIK) Filipino 8 Kwarter I - Modyul 3 Mga Salitang Magkasingkahulugan at Magkasalungat Filipino Learning Material View Download
18659 Contextualized Learning-Instruction Kit (CLIK) Filipino 8: Kwarter I - Module 2 - Karunungang Bayan Filipino Modules View Download
18657 Contextualized Learning - Instruction Kit (CLIK) Filipino 8 Kwarter I - Modyul 1 Karunungang-bayan Filipino Learning Material View Download
18656 Contextualized Learning - Instruction Kit (CLIK) Filipino Kwarter I - Modyul 5 Dokumentaryong Pampelikula Filipino Learning Material View Download
18653 Contextualized Learning - Instruction Kit (CLIK) Kwarter I - Modyul 2 Mga Pahayag sa Pagbibigay ng mga Patunay Filipino Learning Material View Download
18652 Contextualized Learning - Instruction Kit (CLIK) Filipino Kwarter I - Modyul 1 Kwentong-bayan ng Mindanao Filipino Learning Material View Download
18651 SPFL - Japanese Learning Module English Learning Material View Download
18645 Nguya nang Nguya si Lola Filipino Learning Material View Download
18640 Araling Panlipunan Unang Markahan - Modyul 9: Ang Kapaligiran ng Lalawigan at mga Karatig na Lalawigan sa Rehiyon Filipino Learning Material View Download
18639 Araling Panlipunan Unang Markahan - Modyul 8: Wastong Pangangasiwa ng Likas na Yaman Filipino Learning Material View Download
18638 Araling Panlipunan Unang Markahan - Modyul 7: Ang mga Lugar na Sensitibo sa Panganib Batay sa Lokasyon at Topograpiya Filipino Learning Material View Download
18637 Araling Panlipunan Unang Markahan - Modyul 6: Paggawa ng Mapa ng Mahahalagang Anyong Lupa at Anyong Tubig sa Sariling Lalawigan at Rehiyon at mga Karatig Nito Filipino Web-based View Download
18635 Araling Panlipunan Unang Markahan - Modyul 4: Katangian ng mga Lalawigan sa Rehiyon Filipino Web-based View Download
18634 Araling Panlipunan Unang Markahan - Modyul 3: Populasyon ng Pamayanan Filipino Learning Material View Download
18633 Araling Panlipunan Unang Markahan - Modyul 2: Relatibong Lokasyon ng mga Lalawigan sa Rehiyon Filipino Learning Material View Download