5895 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
19803 Masistemang Pagsugpo ng mga Peste at Kulisap sa mga Halaman Filipino Learning Material View Download
19802 Masistemang Pangangalaga ng Tanim na mga Gulay Filipino Learning Material View Download
19801 Perfect Aspect of Verbs English Learning Material View Download
19800 Progressive Aspect of Verbs English Learning Material View Download
19799 Composing Clear and Coherent Sentences Using Conjunctions English Learning Material View Download
19798 Composing Clear and Coherent Sentences Using Modals English Learning Material View Download
19797 Simple Aspect of Verbs English Learning Material View Download
19796 Kolonyalismong Espanyol English Learning Material View Download
19795 Relasyon ng mga Paraan ng Pananakop ng mga Espanyol sa Bawat Isa English Learning Material View Download
19794 Tributo, Encomienda, Sapilitang Paggawa at Puwersang Militar Filipino Learning Material View Download
19793 Mga Perspektibo Ukol sa Pagkakatatag ng Kolonyang Espanyol sa Pilipinas Filipino Learning Material View Download
19792 Solving Routine and Non-routine Problems Involving Fractions English Learning Material View Download
19791 Addition and Subtraction of Similar and Dissimilar Fractions English Learning Material View Download
19790 Visualizing Addition and Subtraction of Similar Fractions English Learning Material View Download
19789 Changing Fractions to Lowest Forms English Learning Material View Download