8178 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
24050 Grade 3 SCIENCE (Kinaray-a) Kuwarter 1 – Modyul 2: Pagbaylo kang State of Matter Kinaray-a Modules View Download
24049 Grade 3 SCIENCE (Kinaray-a) Kuwarter 1 – Modyul 1 Paggrupo (Classifying) kang mga Bagay kag Materyales 3 DO_Q1_ Kinaray-a Modules View Download
24048 ANG PALAYOK NI BIKBOK Tagalog Storybooks View Download
24027 Creating Knowledge Products in Multimedia Moviemaking Presentation English Modules View Download
24026 Creating Knowledge Products in Multimedia Slide Presentation English Modules View Download
24023 Performing Advance Calculations Using Electronic Spreadheets English Modules View Download
23995 SI PADANG TALIMBABATANG Hiligaynon Storybooks View Download
23975 Grade 2 Araling Panlipunan (Kinaray-a) Kuwarter 2 - Modyul 3 Semana 3 Mga Simbolo kag Istraktura Naangut sa Kasaysayan kang Komunidad Kinaray-a Modules View Download
23974 Grade 2 Araling Panlipunan (Kinaray-a) Kuwarter 2 - Modyul 2 Semana 2 Mga Pagbag-o sa Kaugalingon nga Komunidad Kinaray-a Modules View Download
23973 Grade 2 Araling Panlipunan (Kinaray-a) Kuwarter 2 – Modyul 1: Semana 1 Ang Ginhalinan kang Akun Komunidad Kinaray-a Modules View Download
23972 Mathematics 6 Quarter 3 – Module 8: Finding the Surface Area of Cubes, Prisms, Pyramids, Cylinders, Cones and Spheres English Learning Material View Download
23958 Mathematics 6 Quarter 3 – Module 7: Surface Area of Solid/ Space Figures English Learning Material View Download
23947 Grade 1 Araling Panlipunan (Kinaray-a) Kuwarter 2 – Modyul 7 Semana 8 Magka-angut Kita Kinaray-a Modules View Download
23946 Grade 1 ARALING PANLIPUNAN (Kinaray-a) Kuwarter 2 – Modyul 6 Semana 7 Katungdanan sa Pamilya Kinaray-a Modules View Download
23942 Grade 1 Araling Panlipunan (Kinaray-a) Kuwarter 2– Modyul 5 Semana 5 - 6 Pagtugro Importansiya sa Kaugalingun nga Estorya Kang Pamilya Kinaray-a Modules View Download