7881 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
23471 Mga Binalaybay sang mga Butang nga Dumaan Hiligaynon Storybooks View Download
23450 Nakapagpapakita ng Iba’t Ibang Magalang na Pagkilos sa Kaklase o Kapwa Bata Tagalog Modules View Download
23448 Pagtukoy ng mga Kilos at Gawaing Nagpapakita ng Pagmamalasakit sa mga Kasapi ng Paaralan at Pamayanan Tagalog Modules View Download
23445 Paglalahad ng Paggawa ng Mabuti sa Kapwa na Nagpapakita ng Pagmamahal sa Sarili Tagalog Modules View Download
23437 Pagdisenyo ng Balangkas ng Trisikel o Dyip Gamit ang Iba’t ibang Linya at Hugis Tagalog Modules View Download
23433 Paglalarawan sa Sariling Pamilya Tagalog Modules View Download
23421 Literacy Primer_Yakan: Pangadjian 11 Batang Gg Yakan Learning Material View Download
23419 Literacy Primer_Yakan: Pangadjian 12 Batang Ee Yakan Learning Material View Download
23418 Fanboys Go! Go! Go! English Learning Material View Download
23417 Literacy Primer_Yakan: Pangadjian 7 Batang Uu Yakan Learning Material View Download
23416 Literacy Primer_Yakan: Pangadjian 6 Batang Pp Yakan Learning Material View Download
23407 Literacy Primer_Yakan: Pangadjian 21 Batang Rr Yakan Learning Material View Download
23406 Literacy Primer_Yakan: Pangadjian 20 Batang Jj Yakan Learning Material View Download
23405 Wastong Pagkilos sa Pagtugon sa mga Alituntunin ng Pamilya Tagalog Modules View Download
23403 Literacy Primer_Yakan: Pangadjian 19 Batang Ww Yakan Learning Material View Download