5282 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
18741 Finding the Area of a Circle - Activity Sheets in Math 5 English Activity Sheets View Download
18740 Parts and Functions of the Sense Organ of the Human Body (Ear) - ADM Module in Science 3 English Modules View Download
18732 Pagkakaiba ng Tunog at Katahimikan: A Video-based Lesson Script Tagalog Modules View Download
18729 SUKPUNON/KAPYAN MO KABILUGAN ADA SA CORONA VIRUS Filipino Posters View Download
18728 REMREMEN ANDA PAG MASKIT BATANG SA CORONA VIRUS Filipino Posters View Download
18727 PAYO/BILIN/SURUNDANUN PANGKALUSGAN TUNGKOL SA SAKIT MANALAPUD (Corona) Filipino Posters View Download
18725 PAMAONAY PAMAWA TIYA SA CORONAVIRUS Filipino Posters View Download
18722 PAABISO NATETENGED SA CORONAVIRUS Filipino Posters View Download
18713 Maintain Me English Learning Material View Download
18711 Pinagmulan ng Pilipinas Ayon sa Continental Drift Filipino Modules View Download
18710 Letter Sound Mm Ilimos Activity Sheets View Download
18708 The Wrath of Volcano - Activity Sheets in Science 9 English Activity Sheets View Download
18705 Sequence Series of Adjectives Used in a Sentence - ADM Module in English 5 English Modules View Download
18704 Produksiyon Filipino Activity Sheets View Download
18702 Adjectives English Activity Sheets View Download