5895 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
19839 Ang Pamahalaang Kolonyal ng mga Amerikano Filipino Learning Material View Download
19838 Mga Pagbabago sa Lipunan sa Panahon ng mga Amerikano Filipino Learning Material View Download
19837 VISUALIZING RATIO OF 2 GIVEN NUMBERS English Learning Material View Download
19836 Solve Routine and NonRoutine Problems involving Division of Decimal Numbers English Learning Material View Download
19835 Division of whole Numbers English Learning Material View Download
19834 Parts and Functions of the Tongue English Learning Material View Download
19833 Division of Decimal English Learning Material View Download
19832 Equivalent Ratios English Learning Material View Download
19831 Simplifying Ratios to Lowest Terms English Learning Material View Download
19830 Identifying Equal Ratios English Learning Material View Download
19829 Addition and Subtraction of Decimals English Learning Material View Download
19828 Rounding Decimal Numbers English Learning Material View Download
19827 Classifying Animals According to Body Parts and Use English Learning Material View Download
19826 Identifying the External Parts and Functions of Animals English Learning Material View Download
19825 Solving Routine and Non-Routine Problems Involving Subtraction of Whole Numbers Including Money with Minuends up to 1000 English Learning Material View Download