7881 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
23393 Literacy Primer_Yakan: Pangadjian 18 Batang Yy Yakan Learning Material View Download
23392 Literacy Primer_Yakan: Pangadjian 17 Batang Dd Yakan Learning Material View Download
23391 Puts Toothpaste on Toothbrush English Learning Material View Download
23390 Detailed Lesson Plan in Science 7 (Substances and Mixtures) English Lesson Plan View Download
23386 Ang Konsepto ng Pamilya Filipino Learning Material View Download
23383 Upuan Filipino Storybooks View Download
23380 Adlaw ni Diane Hiligaynon Storybooks View Download
23377 GRADE 3 Araling Panlipunan Kwarter 4 – Modyul 6: Semana 7 Mga Obligasyon kag Sarabtun Kang Mga Nagadumara sa Probinsiya sa Rehiyon (Kinaray-a) Kinaray-a Modules View Download
23376 GRADE 3 Araling Panlipunan Kwarter 4 – Modyul 5: Semana 6 Ang Inprastruktura kang mga Banwa kag ang Importansiya sa Parangabuhian (Kinaray-a) Kinaray-a Modules View Download
23374 GRADE 3 Araling Panlipunan Kuwarter 4 – Modyul 3: Semana 3 kag 4 Produkto nga Halin sa Kaugalingun nga Probinsiya (Kinaray-a) Kinaray-a Modules View Download
23371 GRADE 3 Araling Panlipunan (Kinaray-a) Kuwarter 4 – Modyul 2:Semana 2 Duna nga Manggad kang Ginakasakupan nga Rehiyon Kinaray-a Modules View Download
23370 GRADE 3 Araling Panlipunan (Kinaray-a) Kuwarter 3 – Modyul 2 Semana 2 Impluwensiya kang Klima kag Lokasyon sa Pangabuhi kang mga Tawo sa Sangka Lugar Kinaray-a Modules View Download
23369 GRADE 3 Araling Panlipunan (Kinaray-a) Kuwarter 3 – Modyul 1 Semana 1 Ang Kultura kang mga Probinsiya nga Sakup kang Rehiyon Kinaray-a Modules View Download
23366 GRADE 3 Araling Panlipunan (Kinaray-a) Kuwarter 3 – Modyul 7 Semana 8 Kultura Gamit Ang Arte Sa Probinsiya kag Rehiyon Kinaray-a Modules View Download
23365 GRADE 3 Araling Panlipunan (Kinaray-a) Kuwarter 3 – Modyul 6 Semana 7 Mga Grupo kang Tawo sa Probinsiya Kag Rehiyon, Tahudon Ko Kinaray-a Modules View Download