5688 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
19504 Mga Isyung Pang-Ekonomiya: Paggawa Filipino Modules View Download
19503 Kalagayan at Bahaging Ginampanan ng mga Kababaihan Mula Sinaunang Kabihasnan at Ikalabing Anim na Siglo Filipino Modules View Download
19502 The Sense Organs English Modules View Download
19501 Si Tila at Si Polka Filipino Storybooks View Download
19500 Dagiti Wagas ti Panangtaripatu a Nasayaat iti Bibig/Ngipen Ilocano Modules View Download
19499 Visualizes, Represents and Identifies Unit Fractions with Denominators of 10 and Below English Modules View Download
19498 Si Pablo nga Paka Hiligaynon Storybooks View Download
19497 Ritmikong Bao Filipino Modules View Download
19496 Direksiyon ng mga Galaw Filipino Modules View Download
19494 Linya at Hugis na Nagpapakita ng Contrast Filipino Modules View Download
19493 Linya at Hugis na Nagpapakita ng Ritmo Filipino Modules View Download
19492 Globalisasyon, Konsepto at Anyo (Modyul 1) Filipino Modules View Download
19491 Mga Pagbabago sa Probinsya ng Kalinga Filipino Modules View Download
19490 Pangsaludsod nga Balikas Ilocano Modules View Download
19489 Pinagmulan Ng Sariling Komunidad Batay Sa Mga Kwento Ng Nakatatanda Ilocano Modules View Download