8403 K to 10 Learning Resources

ID Title Language Resource Type Actions
24685 Farm School Integrated Lesson Exemplar in Science 9, Quarter 2, Week 8, Percentage Composition of a Compound English Lesson Exemplar View Download
24683 Farm School Integrated Learning Activity Sheet in Science 8, Quarter 2, Week 1-2, Other Facts About Earthquakes English Learning Material View Download
24677 Farm School Integrated Learning Activity Sheet in Science 7, Quarter 1, Week 1 Scientific Ways of Acquiring Knowledge and Solving Problems English Learning Material View Download
24676 Farm School Integrated Lesson Exemplar in Science 7, Quarter 1, Week 1 Scientific Ways of Acquiring Knowledge and Solving Problems English Lesson Exemplar View Download
24675 Farm School Integrated Learning Activity Sheet in Math 8, Quarter 3, Week 1-2, Describe a Mathematical System English Learning Material View Download
24674 Farm School Integrated Learning Activity Sheet in Filipino 9,Quarter 3, Week 3, Ang mga Angkop na Pang-ugnay na Hudyat sa pagkakasunud-sunod ng mga Pangyayari Filipino Learning Material View Download
24673 Farm School Integrated Lesson Exemplar in Filipino 9,Quarter 3, Week 3, Ang mga Angkop na Pang-ugnay na Hudyat sa pagkakasunud-sunod ng mga Pangyayari Filipino Lesson Exemplar View Download
24672 Farm School Integrated Learning Activity Sheet in Filipino 8, Paggamit nang Wasto ng mga Ekpresyong Hudyat ng Kaugnayang Lohikal,Quarter 3, Linggo 8 Filipino Learning Material View Download
24671 Farm School Integrated Lesson Exemplar sa Filipino 8, Paggamit nang Wasto ng mga Expresyong Hudyat ng Kaugnayang Lohikal,Quarter 3, Linggo 8 Filipino Lesson Exemplar View Download
24661 Farm School Integrated Lesson Exemplar in Filipino 7, Quarter 1 Week 1 Filipino Curriculum Guide View Download
24659 Palitan Mo Tagalog Learning Material View Download
24658 EsP 4 Quarter 4, Week 2 Learner's Activity Sheet Filipino Learning Material View Download
24657 EsP 6 Quarter 4, Week 3 Learner's Activity Sheet Hiligaynon Learning Material View Download
24656 EsP 1 Quarter 4, Week 6 Learner's Activity Sheet Hiligaynon Learning Material View Download
24654 EsP 1 Quarter 4 Learner's Activity Sheet Hiligaynon Learning Material View Download