Select Grade Level

11 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
15129 Panitikang Pandaigdig, Grade 10 Filipino Teacher's Guide View Details
16959 Pag-unawa sa Simbolismo at Talinghaga ng Tula Filipino Activity Sheets View Details
15700 Slides Presentation: Placido Penitente & Ang Klase sa Pisika Filipino Teacher's Guide View Details
15459 Mabisang Paggamit ng Matatalinghagang Pananalita Filipino Lesson Plan View Details
15464 Hele ng Ina sa Kanyang Panganay (Tula mula sa Uganda) Tagalog Lesson Plan View Details
15754 Ang Mataas na Kawani Tagalog Lesson Plan View Details
15766 Presentation Slides on Ang Mataas na Kawani Tagalog Teacher's Guide View Details
15768 Elehiya sa Kamatayan ni Kuya Tagalog Lesson Plan View Details
7140 EASE Modyul 13 Pagsusuri ng Akda sa Teoryang Naturalismo at Romantesismo Filipino Learning Material View Details
6888 EASE Modyul 1 Pagsusuri Batay sa Elemento ng Tula at Paraan ng Paglalahad Filipino Learning Material View Details
16362 The PRIMALS Compendium of Teaching Resources for English and Filipino (Grades 4 to 10) Filipino Lesson Plan View Details