Panitikang Pandaigdig, Grade 10

Teacher's Guide, Lesson Plan  |  DOC


Published on 2019 September 23rd

Description
Ang banghay-aralin na ito ay makabuluhang kagamitan na makakatulong sa mag-aaral upang sumuri at mag-analisa ng mga pangyayari, kultura at tradisyon na nakapaloob sa akda na maaaring maganap sa aktuwal na buhay/paligid
Objective
a. Nasusuri ang bawat detalye ng kuwentong tinalakay sa tulong ng ugnayang tanong sagot.
b. Naihahambing ang ugali ng mga pangunahing tauhan sa kuwento sa ugali ng ilang kakilala
c.Nakapagpapakita ng makabuluhang presentasyon na hango sa totoong kaganapan/pangyayari sa paligid.

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Educators
Napapatunayang ang
mga pangyayari sa akda
ay maaaring maganap
sa tunay na buhay

Copyright Information

ELISA Q. RUALES
Yes
Elisa Q. Ruales
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

437.00 KB
application/msword
3 pages