Hele ng Ina sa Kanyang Panganay (Tula mula sa Uganda)

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2019 February 14th

Description
Ang banghay-aralin na ito ay magpapalawig sa pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa kanilang ina.
Objective
1. Naiisa-isa at naipapaliwanag ang katangian ng persona sa tula.
2. Nailalahad ang bisa sa isip, asal, at damdamin.
3. Nakapagpapakita ng mga sitwasyon sa tunay na pagmamahal ng isang ina sa anak

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Educators
Nabibigyang-reaksiyon
ang pagiging
makatotohanan/ dimakatotohanan
ng mga
pangyayari sa maikling
kuwento

Copyright Information

Ignacio I. Salvador
Yes
Ignacio I. Salvador Jr.
Use, Copy, Print

Technical Information

1.01 MB
application/pdf