EASE Modyul 13 Pagsusuri ng Akda sa Teoryang Naturalismo at Romantesismo

Learning Material, Modules  |  PDF
Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in analyzing works using the theories of naturalism and romanticism.
Objective
1. naisasalaysay nang masining at may damdamin ang isinulat na maikling kuwento

2. nailalalpat ang mga batayang kaalaman at kasanayan sa mapanuring pagbasa sa iba't-ibang genre ng panitikan

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Educators, Learners
Naiuugnay ang mga
kaisipang nakapaloob sa
akda sa nangyayari sa:
sarili
pamilya
pamayanan
lipunan
daigdig

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

400.57 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
49 pages