Select Grade Level

6 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
15619 Wikang Pambansa ni Manuel Luis M. Quezon Filipino Lesson Plan View Details
6956 EASE Modyul 1 Pagkilala sa Tekstong Informativ at Panghihiram ng mga Salita Filipino Teacher's Guide View Details
8237 EASE Pagsulat ng Isang Salaysay Filipino Learning Material View Details
6958 EASE Modyul 2 Mga Ponema ng Filipino Filipino Teacher's Guide View Details
6986 EASE Modyul 22 Pagbuo ng Paglalahad ayon sa mga Pangungusap na Nagpapahayag ng Pagkakatulad Tekstong Argumentativ Filipino Activity Sheets View Details
8172 EASE Pahayag na Interaksyunal/Pangungusap na Nangangatwiran Filipino Learning Material View Details