Wikang Pambansa ni Manuel Luis M. Quezon

Lesson Plan  |  PDF


Published on 2019 September 23rd

Description
Ito ay isang Banghay-Aralin na gagabay sa guro sa paksang Wikang Pambansa ni Manuel Luis M. Quezon sa Ikalawang Markahan sa Filipino 8.
Objective
a. Naiisa-isa ang mahalagang kaisipang nakapaloob sa akda hinggil sa Wikang Pambansa.
b. Napahahalagahan ang naging papel ng sanaysay sa paghubog ng kamalayang Pilipino sa panahon ng Komonwelt.
c. Naipakikita ang kahalagahan, estado, paglinang at kasaysayan ng Wikang Pambansa sa pamamagitan ng awit, poster, pahagdang pagkakasunod-sunod at protesta.

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
Wika at Gramatika
Educators
Nagagamit ang iba’t ibang
paraan ng pagpapahayag
(pag-iisa-isa,
paghahambing, at iba pa)
sa pagsulat ng sanaysay

Copyright Information

Jaymark A. Monforte
Yes
SDO Mandaluyong City
Use, Copy, Print

Technical Information

796.09 KB
application/pdf
Windows
5 pages