EASE Modyul 1 Pagkilala sa Tekstong Informativ at Panghihiram ng mga Salita

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2014 December 4th

Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in identifying informative texts and borrowed words.
Objective
1. nagagamit ang mga hudyat ng sanhi at bunga ng mga pangyayari

2. nababaybay nang wasto ang mga salita batay sa binagong alfabeto

3. nagagamit nang wasto ang mga salitang hiram batay sa binagong alfabeto

4. naiuugnay ang mga kaisipan sa tekstong binasa sa mga pansariling karanasan

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
Paglinang ng Talasalitaan Wika at Gramatika
Educators
Nabibigyang-kahulugan
ang mga lingo na
ginagamit sa mundo ng
multimedia Nagagamit ang mga
hudyat ng pagsang-ayon at
pagsalungat sa
paghahayag ng opinyon

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

525.79 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
50 pages