Select Grade Level

15 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
17154 Edukasyon sa Pagpapakatao - Integrasyon ng Edukasyon sa Rabies: Pagpigil sa Paglaganap ng Rabies at Mga Dapat Gawin Kapag Nakagat Ng Aso Tagalog Teacher's Guide View Details
12816 What Happens in Disasters! English Learning Material View Details
16400 HEALTH - Rabies: (1) Pagpigil sa Paglaganap ng Rabies (2) Mga Dapat Gawin Kapag Nakagat Ng Aso Filipino Teacher's Guide View Details
18448 Injury Prevention and Road Safety (Powerpoint) English General References View Details
19513 Katangian at Layunin ng Pangunang Lunas Filipino Modules View Details
1342 First aid: a neccessity English Learning Material View Details
19520 Pangunang Lunas para sa mga Karaniwang Pinsala at Kondisyon Filipino Modules View Details
5975 Safety First English Learning Module View Details
16495 Lesson Exemplars for Rabies Education (Grade 4 to 6) Meranaw Teacher's Guide View Details
10945 Bleeding and shock English Learning Material View Details
10952 Patient assessment English Learning Material View Details
18416 Diarrhea (Briefer) English General References View Details
10996 Mines and Geosciences Bureau Web Portal English Learning Material View Details
18420 Dengue (Briefer) English General References View Details
18421 Dengue (Powerpoint) English General References View Details