Select Grade Level

31 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
16407 Araling Panlipunan: Pamantayan sa Pagpili ng Pangangailangan (Ekonomiks) Meranaw Teacher's Guide View Details
16408 Araling Panlilupan: Economics - Ugnayan ng Pangkalahatang Kita, Pag-iimpok at Pagkonsumo (Ugnayan 1) Tagalog Teacher's Guide View Details
16410 Araling Panlipunan: Ekonomiks – Ugnayan ng Pangkalahatang Kita, Pag-iimpok at Pagkonsumo (Ugnayan 2) Tagalog Teacher's Guide View Details
16157 Financial Literacy: Umutang Ay Di Biro Learning Resources (Batch 2) Filipino Teacher's Guide View Details
6466 EASE Modyul 18: Ang Pilipino sa Pambansang Kaunlaran Filipino Learning Module View Details
15684 Araling Panlipunan - Gr. 9 Filipino Teacher's Guide View Details
16205 Financial Literacy: Araling Panlipunan 9 - Kahalagahan ng Pagiimpok at Pamumuhunan bilang isang salik sa Ekonomiya w/ videos: "Kwento ni Mila Part 2" / "Ganda ni Girlie" Filipino Teacher's Guide View Details
17486 A Workbook for Araling Panlipunan 9: Ekonomiks Tagalog Learning Material View Details
16208 Financial Literacy Learning Resources: Araling Panlipunan 9/ESP 9 Video (Ang Umutang Ay Di Biro) Filipino Teacher's Guide View Details
16756 Ugnayan ng Kita, Pagkonsumo at Pag-impok - Modyul sa AP 9 Tagalog Modules View Details
17023 Activity Sheet AP 8- Ikatlong Markahan, Makroekonomiks Aralin 4 : Implasyon Paksa: Dahilan ng Implasyon Filipino Activity Sheets View Details
17024 Activity Sheet AP 9- Ikatlong Markahan, Makroekonomiks Aralin 4 : Implasyon Paksa: Epekto ng Implasyon Filipino Activity Sheets View Details
17025 Activity Sheets -AP9- Panukat ng Pambansang Ekonomiya Filipino Activity Sheets View Details
17026 Activity Sheets -AP9- Tatlong Pamamaraan sa Pagsukat ng Pambansang Produkto (GDP at GNP) Filipino Activity Sheets View Details
6029 Ehem Politika Tagalog Learning Module View Details