Financial Literacy Learning Resources: Araling Panlipunan 9/ESP 9 Video (Ang Umutang Ay Di Biro)

Teacher's Guide, Lesson Plan, Lesson Exemplar


Published on 2020 February 18th

Description
This video describes/explains the importance of saving your allowances/income/salary. It also describes/explains tips on how to save your allowance/income/salary and how to payoff your debt. It also explains the importance of not having any debts and most importantly, it suggests ways on how you can payoff your debts through various ways of earning money.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao, Araling Panlipunan
Mapanagutang Pagpaplano ng Kursong Akademiko o TeknikalBokasyonal Negosyo o Hanapbuhay Kahulugan ng Ekonomiks Paikot na Daloy ng Ekonomiya
Educators
Nakapagsusuri ng pagkakatugma ng mga pansariling salik sa lokal at global na demand upang makabuo ng pasya sa pipiliing kursong akademiko o teknikalbokasyonal negosyo o hanapbuhay Napangangatwiranan namahalaga ang pagtutugma ng pansariling salik sa lokal at global na demand upang makamit ang mga itinakdang tunguhin tungo sa pagpapaunlad ng sarili at pakikibahagi sa lipunan Nakapagpapasya ng kursong akademiko o teknikalbokasyonal negosyo o hanapbuhayna ayon sa sariling kagustuhan na angkop sa mga pansariling salik at lokal at global na demand Nailalapat ang kahulugan ng ekonomiks sa pangarawaraw na pamumuhay bilang isang magaaral at kasapi ng pamilya at lipunan Naibibigay ang kahulugan ng produksyon Naipahahayag ang kahalagahan ng pagiimpok at pamumuhunan bilang isang salik ng ekonomiya

Copyright Information

Yes
Department of Education, BDO Foundation, Bangko Sentral ng Pilipinas
Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes