Financial Literacy: Araling Panlipunan 9 - Kahalagahan ng Pagiimpok at Pamumuhunan bilang isang salik sa Ekonomiya w/ videos: "Kwento ni Mila Part 2" / "Ganda ni Girlie"

Teacher's Guide, Lesson Plan, Lesson Exemplar


Published on 2020 February 18th

Description
These videos "Kwento ni Mila, Part 2" and "Ganda ni Girlie" describes/explains the importance of budgeting, saving and managing monthly income/salary. It describes/explains the methods of how to properly manage your income.salary. It also describes/explains the advantages of having kept some of your income/salary and where you can use it wisely.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Paikot na Daloy ng Ekonomiya
Educators
Naipapahayag ang kaugnayan ng kita sa pagkonsumo at pagiimpok Naipaliliwanag ang layunin ng patakarang pananalapi

Copyright Information

Yes
Department of Education, BDO Foundation, Bangko Sentral ng Pilipinas
Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes