Select Grade Level

68 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
21048 Iba't Ibang Paraan ng Pagmamahal sa Bayan na Ipinamalas ng mga Pilipino sa Panahon ng Digmaan Filipino Learning Material View Details
15673 Araling Panlipunan - Gr. 6 Filipino Teacher's Guide View Details
8770 Going to school: two regions of the world English Learning Material View Details
6215 Image - Japanese Invasion of the Philippines English Learning Material View Details
8776 Going to school: two regions in Australia English Learning Material View Details
6217 Image - Japanese Invasion of the Philippines in April 1942 English Learning Material View Details
6218 Image - Japanese Invasion of the Philippines in January to February 1942 English Learning Material View Details
6219 Image - Japanese Invasion of the Philippines- Death March English Learning Material View Details
6227 Image - Map of Manila 1898 English Learning Module View Details
6228 Image - Rizal's Re-interment map English Learning Module View Details
1123 Panahanan sa Panahon ng Hapones Filipino Learning Module View Details
6243 MISOSA 5: Proyekto: Pangkabuhayan sa Panahon ng Amerikano Filipino Learning Material View Details
1124 Pangkabuhayan sa Panahon ng Hapones Filipino Learning Module View Details
6244 MISOSA 5: Proyekto: Pangkabuhayan sa Panahon ng Komonwelt Filipino Learning Material View Details
10596 General Venancio Concepcion English Learning Material View Details