Iba't Ibang Paraan ng Pagmamahal sa Bayan na Ipinamalas ng mga Pilipino sa Panahon ng Digmaan

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 March 31st

Description
Ang Modyul na ito ay nagtatalakay sa pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan.
Objective
1. Naiisa-isa ang iba’t-ibang paraan ng pagmamahal sa bayan na
ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan;
2. Nahihihinuha ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan at sa
pagpapanatili ng ating kalayaan; at
3. Naipapamalas bilang isang mamamayang Pilipino ang pagmamahal sa
bayan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas
Educators, Learners
Natutukoy ang mahahalagang pangyayaring may kinalaman sa untiunting pagsasalin ng kapangyarihan sa mga pilipino tungo sa pagsasarili

Copyright Information

Vie Gee Lou Opsima (vie.opsima) - Inapoy Elementary School, Kabankalan City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO-Kabankalan City
Use, Copy, Print

Technical Information

998.35 KB
application/pdf
9