Select Grade Level

61 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
10615 Air Battle December 1941 English Learning Material View Details
10617 Battery Positions: Corregidor Island (Fort Mills) English Learning Material View Details
10618 Disposition of American and Filipino Forces in the Far East English Learning Material View Details
10619 Evacuation Routes February - March 1942 English Learning Material View Details
10620 Fall of Bataan & Corregidor April 6-7, 1942 English Learning Material View Details
10622 Fall of Bataan & Corregidor April 8, 1942 English Learning Material View Details
19838 Mga Pagbabago sa Lipunan sa Panahon ng mga Amerikano Filipino Learning Material View Details
10623 Fall of Bataan & Corregidor April 9, 1942 English Learning Material View Details
19839 Ang Pamahalaang Kolonyal ng mga Amerikano Filipino Learning Material View Details
10624 Fall of Bataan & Corregidor April 9-12, 1942 English Learning Material View Details
19840 IBA PANG PROGRAMA NG PAMAHALAANG KOMONWELT Filipino Learning Material View Details
10625 Fall of Bataan & Corregidor January 26 - April 6, 1942 English Learning Material View Details
19841 SULIRANING PANLIPUNAN AT PANGKABUHAYAN SA PANAHON NG KOMONWELT Filipino Learning Material View Details
10626 Guerilla Movements in the Philippines 1942-1945 English Learning Material View Details
10627 Harbor Defense of Manila English Learning Material View Details