Select Grade Level

68 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
6247 MISOSA 5: Proyekto: Kababaihan sa Panahon ng Komonwelt Filipino Learning Material View Details
10600 General Macario Sakay English Learning Material View Details
6004 EASE Modyul 12: Ang Pananakop ng mga Amerikano Filipino Learning Material View Details
6005 EASE Modyul 13: Ang Paghahanda para sa Pagsasarili Filipino Learning Material View Details
6006 EASE Modyul 14: Ang Pilipinas sa Panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Filipino Learning Material View Details
6007 EASE Modyul 15: Pananakop ng Hapon at Reaksyon ng mga Pilipino Filipino Learning Material View Details
10615 Air Battle December 1941 English Learning Material View Details
10617 Battery Positions: Corregidor Island (Fort Mills) English Learning Material View Details
10618 Disposition of American and Filipino Forces in the Far East English Learning Material View Details
10619 Evacuation Routes February - March 1942 English Learning Material View Details
10620 Fall of Bataan & Corregidor April 6-7, 1942 English Learning Material View Details
10622 Fall of Bataan & Corregidor April 8, 1942 English Learning Material View Details
19838 Mga Pagbabago sa Lipunan sa Panahon ng mga Amerikano Filipino Learning Material View Details
10623 Fall of Bataan & Corregidor April 9, 1942 English Learning Material View Details
19839 Ang Pamahalaang Kolonyal ng mga Amerikano Filipino Learning Material View Details