Ang mga Paraan ng Pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa Kalayaan Laban sa Hapon

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 August 31st

Description
Ang Modyul na ito ay tumatalakay sa kabayanihan ng mga Pilipinong nakipaglaban sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Mababasa sa Modyul na ito
Objective
1. maiisa-isa ang mga paraan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino laban
sa mga Hapon upang makamit ang kalayaan;
2. maiisa-isa ang mga pangyayaring naganap sa pakikipaglaban ng mga
Pilipino laban sa mga Hapon;
3. matutukoy ang magigiting na Pilipinong nagpakilos at nagbigay-buhay
sa mga pakikipaglaban sa Hapon;
4. mapahahalagahan ang naging bunga ng pakikipaglaban ng iba’t ibang
kilusan ng mga Pilipino laban sa mga Hapon;
5. matatalakay ang mga layunin at pamamaraan ng mga kilusang nabuo
noong panahon ng Hapon
6. matataya ang kahalagahan ng kilusang gerilya at ang katapangan ng
mga Pilipino; at
7. mapahahalagahan ang pagsisikap ng mga Pilipino upang makamit ang
kalayaan at maipakita ang katapatan sa demokrasya.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas
Educators, Learners
Natutukoy ang mahahalagang pangyayaring may kinalaman sa untiunting pagsasalin ng kapangyarihan sa mga pilipino tungo sa pagsasarili

Copyright Information

MITZEL ALVARAN (mitzel.alvaran001@deped.gov.ph) - Jose G. Peralta Memorial School, Kabankalan City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO-Kabankalan City
Use, Copy, Print

Technical Information

1.05 MB
application/pdf