Select Grade Level

15 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
21859 Self-Learning Modules - Quarter 3 – Filipino: Grade 6, Modules 1 to 6 Filipino Learning Material View Details
6776 MISOSA Mga Detalye ng Ulat o Balita at Pagsulat ng Patalastas at Balita Filipino Learning Material View Details
12925 Filipino 6. Quarter 1, Weeks 1 to 10: Daily Lesson Log Filipino Teacher's Guide View Details
16766 Wastong Gamit ng Nang at Ng Filipino Learning Material View Details
6789 MISOSA Detalye ng Kuwentong/Balitang Binasa Filipino Learning Material View Details
6792 Halina…Magplano ng Pamilya Filipino Learning Material View Details
6855 MISOSA Mga Bahagi ng Pahayagan Filipino Learning Material View Details
6858 MISOSA Pagbibigay ng Angkop na Wakas sa Isang Talata o Kuwento Filipino Learning Material View Details
6873 MISOSA Mga Pang-uri ayon sa Kayarian/Pagsulat ng Patalastas/Babala Filipino Activity Sheets View Details
6880 MISOSA Mga Pang-Uri sa Iba't-Ibang Anyo at Paksang Diwa Filipino Learning Material View Details
6882 MISOSA Sumulat ng Liham Filipino Learning Material View Details
7914 EASE Pagsulat ng Iba't Ibang Uri ng Liham Filipino Learning Material View Details
7915 BALS Hawak ko ang Kinabukasan Mo Filipino Learning Material View Details
7918 BALS Hawak ko ang Kinabukasan Mo (Session Guide) Filipino Teacher's Guide View Details
20978 Self Learning Module - Quarter 2 - Filipino: Grade 6, Modules 1 to 14 English Self Learning Module View Details