Wastong Gamit ng Nang at Ng

Learning Material  |  PDF


Published on 2019 December 3rd

Description
Ito ay isang SIM na naglalaman ng iba’t ibang pagsasanay para malinang ng mag-aaral ang pagkakaiba ng pang-angkop at pangatnig na nang at ng. Kanya ding makikikilala ang wastong gamit ng mga ito para makakasulat siya ng talata na kanyang gagamitan ng nang at ng sa wastong paraan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Filipino
Pagsasalita Pagsulat
Educators, Learners
Nagagamit nang wasto ang pang-angkop at pangatnig

Copyright Information

Yes
Schools Division Office - Mountain Province
Use, Copy, Print

Technical Information

2.23 MB
application/pdf