Halina…Magplano ng Pamilya

Learning Material, Modules


Published on 2014 November 10th

Description
This material is composed of learning modules and guides aimed to develop learners' skill in expressing opinions.
Objective
• natutukoy ang iba’t ibang paraan ng pagpaplano ng pamilya;
• naipahahayag ang saloobin/opinyon ukol sa pagpaplano ng pamilya;
• nakasusulat ng mga simpleng pahayag nang maayos at may wastong baybay;
• nasasagot nang tama ang mga tanong sa talakayan;
• nakababasa at naipaliliwanag ang tulang binasa;
• nakapagdaragdag at nakapagbabawas ng dalawa hanggang tatlong digit

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao, Filipino
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya Pagbasa Pagsulat
Educators, Learners
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan Naisusulat nang malinaw at wasto ang mga pangungusap at talata

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

4.24 MB
application/x-7z-compressed
Adobe PDF Reader, WinRAR, WinZip
63 pages