Select Grade Level

16 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
18186 May Pera sa Palayok Filipino Storybooks View Details
6732 BALS Ako, Kami, Tayo: Sa Landas ng Kapayapaan Filipino Learning Material View Details
19292 Pagsagot ng mga Tanong at Pagbibigay ng Lagom o Buod ng Napakinggan o Nabasa Tagalog Self Learning Module View Details
6769 MISOSA Kahulugan ng Matalinghagang Salita Filipino Learning Material View Details
6776 MISOSA Mga Detalye ng Ulat o Balita at Pagsulat ng Patalastas at Balita Filipino Learning Material View Details
6789 MISOSA Detalye ng Kuwentong/Balitang Binasa Filipino Learning Material View Details
6795 MISOSA Pagsulat ng Balangkas Filipino Learning Material View Details
6805 MISOSA Pagbibigay Hinuha Filipino Learning Material View Details
6809 MISOSA Katangian ng mga Tauhan sa Kuwento Filipino Learning Material View Details
6834 MISOSA Mga Pariralang Pang-abay, Mga Panuto sa Babala at Iba Pa Filipino Activity Sheets View Details
6854 MISOSA Angkop na Pamagat ng Talata at Paggamit ng Malalaking Titik sa Pamagat Filipino Learning Material View Details
6858 MISOSA Pagbibigay ng Angkop na Wakas sa Isang Talata o Kuwento Filipino Learning Material View Details
6861 MISOSA Pagbubuod at Mga Kayarian ng Pangngalan Filipino Learning Material View Details
18127 Ang Nakatagong Yaman ng Hacienda San Jose Filipino Storybooks View Details
6876 MISOSA Sugnay/Pagbibigay-Solusyon sa mga Suliranin/Pagsulat ng Reaksyon Filipino Teacher's Guide View Details