Select Grade Level

21 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
20743 Si Lolo Bugol Filipino Storybooks View Details
18186 May Pera sa Palayok Filipino Storybooks View Details
6732 BALS Ako, Kami, Tayo: Sa Landas ng Kapayapaan Filipino Learning Material View Details
19292 Pagsagot ng mga Tanong at Pagbibigay ng Lagom o Buod ng Napakinggan o Nabasa Tagalog Self Learning Module View Details
6769 MISOSA Kahulugan ng Matalinghagang Salita Filipino Learning Material View Details
6776 MISOSA Mga Detalye ng Ulat o Balita at Pagsulat ng Patalastas at Balita Filipino Learning Material View Details
6789 MISOSA Detalye ng Kuwentong/Balitang Binasa Filipino Learning Material View Details
20873 Self Learning Module - Quarter 1 - Filipino: Grade 6, Module 1-15 Filipino Self Learning Module View Details
6795 MISOSA Pagsulat ng Balangkas Filipino Learning Material View Details
6805 MISOSA Pagbibigay Hinuha Filipino Learning Material View Details
6809 MISOSA Katangian ng mga Tauhan sa Kuwento Filipino Learning Material View Details
6834 MISOSA Mga Pariralang Pang-abay, Mga Panuto sa Babala at Iba Pa Filipino Activity Sheets View Details
22210 Pagbibigay ng Wakas ng Napakinggang Teksto Filipino Self Learning Module View Details
6854 MISOSA Angkop na Pamagat ng Talata at Paggamit ng Malalaking Titik sa Pamagat Filipino Learning Material View Details
6858 MISOSA Pagbibigay ng Angkop na Wakas sa Isang Talata o Kuwento Filipino Learning Material View Details