MISOSA Kayarian ng Pangungusap/Pagsulat ng Reaksyon

Learning Material, Learning Module  |  PDF


Published on 2014 November 10th

Description
This material contains activities aimed to develop learners' skill in using various types of sentences and giving opinions on an issue.
Objective
1. naipapahayag ang sariling opinyon o reaskyon sa isang napakinggang isyu o usapan

2. nakagagamit ng mga uri ng pangungusap ayon sa kayariang payak, tambalan at hugnayan

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pagsasalita: Wikang Binibigkas
Learners, Students

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

467.08 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
7 pages