EASE Modyul 9 Pagsusuri batay sa Realismo at Sosyolohikang Pananaw

Teacher's Guide, Modules  |  PDF


Published on 2016 April 11th

Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in analyzing texts from a realist and sociological perspective.
Objective
1. naibibigay ang pinagmulan ng salita (etimolohiya)

2. nailalapat ang mga kaalaman sa iba't-ibang pananaw pampanitikan sa mapanuring pagbasa

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Filipino
Paglinang ng Talasalitaan
Educators, Learners
Nabibigyang-puna ang
bisa ng paggamit ng
mga salitang
nagpapahayag ng
matinding damdamin

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

247.77 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
40 pages