EASE Pagsusuri ng Akda batay sa Teoryang Humanismo at Realismo

Learning Material  |  PDF
Description
This module is composed of lessons and activities aimed to develop learners' skill in analyzing texts using humanism and realism.
Objective
1. nailalapat ang mga batayang kaalaman at kasanayan sa mapanuring pagbasa sa iba’t ibang
genre ng panitikan

2. nabibigyan ng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginamit sa akda

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Filipino
Paglinang ng Talasalitaan
Nabibigyang-kahulugan ang matatalinghagang pahayag Napapangkat ang mga salita ayon sa antas ng pormalidad ng gamit nito (level of formality) Naipaliliwanag ang iba’t ibang paraan ng pagbibigay-pahiwatig sa kahulugan Naipaliliwanag ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

295.75 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
42 pages