UNDP-Assisted Project Buhangin at Tao

Learning Material, Lesson Exemplar  |  PDF
Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in answering how and why questions based on an informative text.
Objective
1. nasasagot ang mga tanong na bakit at paano sa tekstong pang-impormasyon-paliwanag at tekstong pang-impormasyon-discussion

2. naitatala at napipili ang mga ideya/detalyeng kailangan bago sumulat

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pagbasa: Pag-unlad ng Talasalitaan
Educators, Learners
Nababasa ang usapan, tula, talata,
kuwento nang may tamang bilis, diin,
tono, antala at ekspresyon Naibibigay ang
kahulugan ng mga
salitang pamilyar
at di-pamilyar
pamamagitan ng
pag-uugnay sa
sariling karanasan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

481.31 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
16 pages