EASE Modyul 24 Nang Makamit ang Tagumpay

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2014 December 4th

Description
This material is composed of activities aimed to enrich learners' knowledge of the poetic myth "Florante at Laura".
Objective
1. nahihinuha ang kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at Laura batay sa napakinggang mga pahiwatig sa akda

2. nasusuri ang akda sa romantisismong pagtingin

3. natutukoy ang mga tiyak na bahagi na nagpapatunay ng humanistikong karakter ng
akda

4. naihahanay ang mga tiyak na bahagi ng akda sa pananaw klasismo

5. nabibigkas nang madamdamin ang mga sauladong berso ng Florante at Laura

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
---Florante at Laura: Isang Obra Maestrang Pampanitikan ng Pilipinas
Educators

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

196.09 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
33 pages