EASE Modyul 15 Kulturang Asyano Salita/Pangungusap na Nagpapakilala ng Paglalagom ng Kaisipan

Modules  |  Module  |  PDF


Published on 2015 January 9th

Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in using words that signify summary.
Objective
1. nagagamit sa sariling pangungusap ang mga salitang-hiram

2. napipili ang mga salita /pangungusap na nagpapakilala ng paglalagom

3. nakabubuo ng tekstong naglalahad na ginagamitan ng salitang hiram

4. naipakikita ang kasanayan sa pagsulat ng isang tiyak na uri ng paglalahad na may pagsang-ayon at pagsalungat

5. nailalahad nang maayos ang pansariling pananaw, opinyon at saloobin kaugnay ng akdang tinalakay

6. nailalahad nang maayos at wasto ang pansariling pananaw, opinyon at saloobin

7. natitiyak ang kaligirang pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng pagtukoy sa
kalagayan ng lipunan sa panahong nasulat ito, pagtukoy sa layunin ng pagsulat ng akda at pagsusuri sa epekto ng akda pagkatapos itong isulat

Curriculum Information

K to 12
Grade 7, Grade 8
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Learners
Nasusuri ang mga
pangunahing kaisipan
ng bawat kabanatang
binasa Nailalahad ang sariling pananaw tungkol sa mga motibo ng may-akda sa bisa ng binasang bahagi ng akda

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

282.91 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
36 pages