BALS Ang Pagsasaka

Learning Material  |  PDF
Description
This material is composed of activities aimed to broaden their knowledge of farming as well as develop their skill in summarizing.
Objective
1. nasasabi ang gawi ng isang magsasaka

2. nasusuri ang kabutihang dulot ng organikong pagsasaka

3. nakababasa at nakasusulat ng mga payak na salita kaugnay ng organikong pagsasaka

4. naibibigay ang buod o lagom ng tekstong binasa

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pagbasa (Kamalayang Ponolohiya)
Educators, Learners
Nababasa ang usapan, tula, talata, kuwento nang may tamang bilis, diin, tono, antala at ekspresyon Natutukoy ang mga salitang magkakatugma Nahahati nang pabigkas ang isang salita ayon sa pantig Nakapagpapalit at nakapagdaragd ag ng mga tunog upang makabuo ng bagong salita Nagsasama ang mga katinig, patinig upang makabuo ng salitang klaster (hal. blusa, gripo, plato) Napagsasama ang mga katinig at patinig upang makabuo ng salitang may diptonggo

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

0 bytes
application/pdf
Adobe PDF Reader
29 pages