Ritmo at Contrast

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 September 19th

Description
ang modyul na ito para lubusan mong matutunan ang paglikha ng ritmo sa pamamagitan ng sunud- sunod, salit-salit at parayos-rayos ng mga linya at hugis.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Arts
Drawing
Learners
Creates a drawing to express ones ideas about oneself ones family home and school

Copyright Information

JOAN S. DALILIS
Yes
DepEd-CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

1.39 MB
application/pdf
20