Pagpipinta

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 September 15th

Description
Ang modyul na ito ay nabuo upang matulungan ka para makamit mo ang kailangang kasanayang pampagkatuto. Inaasahan ng guro na malilinang sa iyo ang iyong kaalaman tungkol sa still life painting, mapusyaw at madilim na kulay at pagpipinta ng hayop.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Arts
Drawing
Learners
Appreciates that artists create visual textures by using a variety of lines and colors

Copyright Information

MARY K. CAYAT
Yes
DepEd-CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

1.86 MB
application/pdf
29