Pagpipinta

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 September 19th

Description
Ang modyul na ito ay nabuo upang matulungan ka para makamit mo ang kailangang kasanayang pampagkatuto. Inaasahan ng guro na malilinang sa iyo ang iyong kaalaman tungkol sa kung paano maipakita ang harmony sa mga halaman at pagpipinta ng isang tanawin o landscape.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Arts
Painting
Learners
appreciates the filipino artists painted landscapes in their own particular style and can identify what makes each artist unique in his use of colors to create harmony

Copyright Information

MARY K. CAYAT
Yes
DepEd-CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

2.69 MB
application/pdf
33