Pitch

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 January 25th

Description
Sa modyul na ito ay makikilala mo ang mga tono na bumubuo ng himig. Malalaman mo ang mga pangalan nila at ang taglay nilang taas o baba na tinatawag nating pitch.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Music
Melody
Learners
Identifies the pitch of a tone as high or low

Copyright Information

MYRNA BAYANG-LIZARDO
Yes
DepEd CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

2.07 MB
application/pdf
20