Paglikha at Pagpinta ng mga Disenyo o Tanawin

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 September 19th

Description
Ang modyul na ito ay tungkol sa mga iba’t ibang kulay na makikita sa ating kapaligiran.Ito rin ay pagpapaunlad ng sariling kakayahan na maipapakita ang pag- unawa at pagkatuto sa paglikha at pinta ng iba’t ibang disenyo gamit ang mga iba’t ibang kulay, linya, at kulay.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Arts
Drawing
Learners
Distinguishes and identifies the different kinds of drawings

Copyright Information

LIBERTY ESOEN DAGOYEN
Yes
DepEd-CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

1.16 MB
application/pdf
19