Musical Form

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 January 25th

Description
Sa modyul na ito ay makikilala mo ang mga tono na bumubuo ng himig. Malalaman mo ang isa sa mga mahalagang sangkap ng musika nantinatawag nating form.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Music
Form
Learners
Creates a rhythmic introduction and ending of songs

Copyright Information

MYRNA BAYANG-LIZARDO
Yes
DepEd CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

1.87 MB
application/pdf
19