Pagbabago sa Sariling Komunidad

Learning Material  |  DOCX


Published on 2022 September 14th

Description
Ang modyul na ito ay naglalayong matulungan ka upang makamtan ang mga kailangang kasanayang pagkatuto. Inaasahan ko na magkakaroon ka ng malinaw at mas malalim na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa mga pagbabagong naganap sa ating sariling komunidad.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Araling Panlipunan
Pagiging Kabahagi ng Komunidad
Learners
Naisasagawa ang disiplinang pansarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin bilang kasapi ng komunidad

Copyright Information

Susan C. Fernandez
Yes
DepEd-CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

7.32 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
22